.NET Refletor – Phần mềm Tìm và Sửa lỗi nhanh bất kỳ mã .NET nào

.NET Refletor là phần mềm tìm, sửa lỗi nhanh bất kỳ mã .NET nào, ngày cả khi bạn không có source. Sử dụng .NET Refletor sẽ giúp :

Gỡ lỗi ứng dụng của bạn

Theo dõi lỗi thông qua ứng dụng để xem các vấn đề nằm ở đâu (mã của riêng bạn, thư viện của bên thứ ba hoặc các thành phần được sử dụng bởi ứng dụng của bạn).

Hiểu cách mà ứng dụng hoạt động

Kế thừa một ứng dụng không có tài liệu và không có hướng dẫn. Sử dụng .NET Reflector giúp bạn hiểu cách mã chạy và tránh lỗi.

Nhìn vào bên trong API, SharePoint và các nền tảng của bên thứ ba khác

Các nền tảng của bên thứ ba không phải lúc nào cũng được ghi chép đầy đủ. Sử dụng .NET Reflector để xem cách chúng hoạt động và API nào bạn có thể gọi.

Những tính năng của .NET Refletor

Tính năng phiên bản tiêu chuẩn

Dịch ngược

Biên dịch, duyệt và phân tích bất kỳ cụm .NET nào thành C #, VB.NET hoặc IL.

.NET Refletor Dịch ngược

Ứng dụng máy tính để bàn

Sử dụng ứng dụng độc lập để khám phá và điều hướng mã dịch ngược.

.NET Refletor Ứng dụng máy tính để bàn

Lọc tìm kiếm

Nhận kết quả khi bạn nhập và tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng.

.NET Refletor - Lọc tìm kiếm

Gỡ lỗi và dịch ngược bên trong Visual Studio (phiên bản VSPro)

Sử dụng trình gỡ lỗi Visual Studio

Sử dụng các kỹ thuật sửa lỗi thông thường của bạn trên bất kỳ tập hợp dịch ngược nào như thể chúng là của riêng bạn, sử dụng trình gỡ lỗi Visual Studio.

.NET Refletor - Sử dụng trình gỡ lỗi Visual Studio

Gỡ lỗi hội đồng bên thứ ba

Tạo tập tin .pdb cho các tập hợp dịch ngược và lưu chúng lại để bạn chỉ cần bật gỡ lỗi một lần cho mỗi tập hợp.

.NET Refletor - Gỡ lỗi hội đồng bên thứ ba

Dịch ngược

Các hội đồng dịch ngược hoàn toàn trong Visual Studio để mã nguồn luôn có sẵn cho các thư viện của bạn.

.NET Refletor - Dịch Ngược bản Pro

Dịch ngược C # 7

.NET Reflector hỗ trợ C # 7, .NET 4.7.2 và .NET Core và Standard.

.NET Refletor - Dịch ngược C # 7

Sử dụng phím tắt VS

Sử dụng F12 để chuyển sang định nghĩa, F9 để thiết lập các điểm dừng và F11 để bước vào bất kỳ mã dịch ngược nào.

.NET Refletor - Sử dụng phím tắt VS

Duyệt các hội đồng

NET Reflector VSPro thêm Trình duyệt đối tượng Reflector vào Visual Studio. Sử dụng chế độ xem dạng cây để điều hướng qua mã.

.NET Refletor - Duyệt các hội đồng

3 cách .NET Reflector sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Gỡ lỗi mã bên thứ 3

Sử dụng các công nghệ của bên thứ ba là một cách tuyệt vời để hoàn thành công việc nhanh chóng. Nhưng thật khó để gỡ lỗi các thư viện, thành phần và khung mà bạn không viết.

.NET Reflector tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc phát triển bằng cách cho phép bạn xem và gỡ lỗi vào nguồn của tất cả các mã .NET mà bạn làm việc cùng.

Theo dõi các lỗi thông qua mã của riêng bạn, các thành phần của bên thứ ba và bất kỳ mã .NET được biên dịch nào mà bạn làm việc cùng. Bạn có thể thấy mã của bên thứ ba trong Visual Studio và gỡ lỗi giống như mã của bạn.

Theo dõi dữ liệu

Xem cách dữ liệu đi qua thư viện hoặc thành phần và xem thay đổi khi bạn gỡ lỗi.

.NET Reflector - Gỡ lỗi mã bên thứ 3 - Theo dõi dữ liệu

Tìm lỗi

Theo dõi vị trí chính xác của các lỗi trong mã của riêng bạn hoặc thư viện của bên thứ ba.

.NET Reflector - Gỡ lỗi mã bên thứ 3 - Tìm lỗi

Nhận cái nhìn sâu sắc

Tìm các phụ thuộc, các cụm khác nhau và hiểu cách mã hoạt động.

.NET Reflector - Gỡ lỗi mã bên thứ 3 - Nhận cái nhìn sâu sắc

Làm việc dễ dàng với bất kỳ mã nào

Ngôn ngữ và thư viện không phải lúc nào cũng được ghi chép tốt. Mã kế thừa không phải lúc nào cũng được bình luận tốt. Hiểu cách API, thành phần, khung và tất cả các mã quan trọng bạn sử dụng thực sự hoạt động bằng cách dịch ngược và nhìn thấy bên trong.

Có sẵn mã nguồn có nghĩa là bạn không còn bị chặn bởi tài liệu kém hoặc thiếu. Bạn có thể xem cách mã chạy, tránh lỗi và phát triển dễ dàng với các công nghệ của bên thứ ba.

Tài liệu tốt hơn

Thay thế tài liệu kém hoặc thiếu bằng cách xem cách mã hoạt động trong ngữ cảnh.

.NET Reflector - Làm việc dễ dàng với bất kỳ mã nào - Tài liệu tốt hơn

Khám phá phương pháp

Tìm chức năng không có bản quyền và không có giấy tờ và nhận được nhiều hơn từ các API và công nghệ bạn đang sử dụng.

.NET Reflector - Làm việc dễ dàng với bất kỳ mã nào - Khám phá phương pháp

Học công nghệ

Đi sâu vào cách các ngôn ngữ và khung công tác .NET được triển khai và tìm hiểu cách sử dụng chúng.

.NET Reflector - Làm việc dễ dàng với bất kỳ mã nào - Học công nghệ

Đơn giản hóa việc phát triển SharePoint

Các API và thư viện SharePoint không phải lúc nào cũng được ghi chép đầy đủ hoặc được hiển thị theo cách bạn cần. Nhưng đó không phải là một vấn đề.

Với .NET Reflector, bạn có thể nhìn vào bên trong các cụm SharePoint và hiểu chính xác cách chúng hoạt động.

Nhìn vào trong

Tạo các điều khiển, WebParts và các tính năng tốt hơn bằng cách xem cách chúng hoạt động và cách mã chạy.

.NET Refletor - Đơn giản hóa việc phát triển SharePoint - Nhìn vào trong

Sữa lỗi

Theo dõi nguồn lỗi trong mã của riêng bạn hoặc các thư viện SharePoint.

.NET Refletor - Đơn giản hóa việc phát triển SharePoint - Sửa lỗi

Nhận cái nhìn sâu sắc

Tìm hiểu những phương pháp để gọi và cách chúng hoạt động, mà không cần dựa vào tài liệu.

.NET Refletor - Đơn giản hóa việc phát triển SharePoint - Nhận cái nhìn sâu sắc

Download .NET Refletor full Crack

Phiên bản : .NET Reflector 10.0.12.932

Link Download (Full Crack) : Google Drive

Mật khẩu giải nén : chiasemienphi.net

Hướng dẫn cài đặt .NET Reflector 10.0.12.932

  • Giải nén và cài đặt chương trình bình thường.
  • Trước khi Crack cần ngắt kết nối mạng Internet.
  • Sử dụng Keygen có sẵn trong File download ở trên để bẻ khóa phần mềm.
  • Mở phần mềm và tận hưởng.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn : ChiaseMienphi.NET

Add Comment